Leerstoelen

Naast het verlenen van subsidies voor publicaties en congressen, tracht de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting de bestudering van de ideeëngeschiedenis ook te bevorderen door de instelling van bijzonder leerstoelen. De eerste bijzonder hoogleraar vanwege de stichting was Alastair Hamilton, excellent expert in het oriëntalisme en non-conformistische religieuze stromingen in Europa, die van 1985 tot 2005 een leerstoel bezette aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden.

Een tweede leerstoel werd ingesteld aan toenmalige Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Utrecht. Deze leerstoel werd van 1993 tot 2005 bekleed door de eminente Descartes-specialist Theo Verbeek.

Van 2009 tot 2015 was er een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die werd bekleed door Henk Nellen, internationaal gerespecteerd kenner van Hugo de Groot en de Republiek der Letteren.

De Stichting heeft thans twee bijzondere leerstoelen gevestigd; aan de Vrije Universiteit en aan de Radboud Universiteit.

Vrije Universiteit: Prof.dr. Fokko Jan Dijksterhuis

Prof.dr. Fokko Jan Dijksterhuis

Per 1 september 2015 is Fokko Jan Dijksterhuis vanwege de stichting bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de kennisgeschiedenis’ aan de Vrije Universiteit. Dr. ir F. J. Dijksterhuis ontwikkelde zich als wetenschapshistoricus na een studie wiskunde en wetenschapsstudies. Hij schreef een proefschrift over de optica van Christiaan Huygens, in 2004 uitgegeven als Lenses & Waves. Hij houdt zich bezig met de veelvormigheid van vroegmoderne kennispraktijken. Daarbij heeft hij bijzondere belangstelling voor exacte wijzen van kennen en voor praktijken rond zicht, licht en kleur. Naast zijn aanstelling aan de Vrije Universiteit is hij verbonden aan de afdeling STePS van de Universiteit Twente.

Link:

Radboud Universiteit: Prof.dr. L. Spruit

Leen Spruit werd op 1 november 2016 benoemd als bijzonder hoogleraar namens de Stichting met als leeropdracht ‘Europese vroegmoderne Ideeëngeschiedenis’. Spruit studeerde theologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam,. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam cum laude op het epistemologische denken van de Italiaanse Renaissance filosoof Giordano Bruno. Spruit werkte als KNAW-fellow bij de Universiteit van Utrecht, en is sinds 1986 is hij tevens werkzaam als docent Nederlandse taal en letterkunde aan de Sapienza Universiteit in Rome. In de Bibliotheek van het Vaticaan ontdekte hij in 2011 het (tot nu toe) enige bekende manuscript van Spinoza’s Ethica. Spruit was vanaf 2011 affiliated researcher aan het Center for the History of Philosophy and Science van de Radboud Universiteit. Hij aanvaarde op 24 november 2017 zijn ambt met uit uitspreken van de oratie  ‘Ideeëngeschiedenis: ontologie, reconstructie en controverse’.

Link: