Doelstelling

Conform de wens van haar oprichtster, stelt de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting zich tot doel de bevordering van de bestudering van de ideeëngeschiedenis. Grote nadruk ligt hierbij op de ideeëngeschiedenis van de Nederlandse Gouden Eeuw. In de geest van Nederlands Cartesianisme staat de stichting open voor aanvragen die betrekking hebben op het ontstaan en de verspreiding van kennis en ideeën, en die raakvlakken hebben met historische letterkunde, medische geschiedenis en internationale intellectuele betrekkingen. De stichting kan een financiële bijdragen leveren aan de publicatie van wetenschappelijke uitgaven en de organisatie van congressen. Niet in aanmerking voor subsidie komen personeelskosten, reis- en verblijfskosten, onderhoud en/of reparatie van materiële zaken.