Gehonoreerd

Ter oriëntatie

Een selectie uit eerder gehonoreerde aanvragen:

 • Daniel Margócsy, Commercial Visions. Science, Trade, and Visual Culture in the Dutch Golden Age (Chicago & London 2014).
 • Henri Krop, Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland (Amsterdam 2014).
 • Michiel van Groesen, Judith Pollmann & Hans Cools, red., Het gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden (Hilversum 2014).
 • Constantijn Huygens, Stemmen van Den Haag. Samengesteld en vertaald door Frans Blom en Ilja Leonard Pfeijfer (Amsterdam 2013).
 • Jan Wim Buisman (ed.) Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen Rede en Religie? (Nijmegen 2013).
 • Esther van Gelder (ed.), Bloeiende kennis. Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw (Hilversum 2012).
 • Adriaan Koerbagh, A Light shining in Dark Places, to Illuminate the Main Questions of Theology and Religion. Edited and translated by Michiel Wielema (Leiden 2011).
 • Willem Gerritsen. Het spoor van de Eenhoorn. De geschiedenis van een dier dat niet bestaat (Leiden 2011).
 • Delphine Bellis, Le visible et l’invisible dans la pensée cartésienne: figuration, imagination et vision dans la philosophie naturelle de René Decartes  (Nijmegen 2010).
 • Marion Peeters, De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam (Amsterdam 2010).
 • Natasha Veldhorst, Zingend  door het leven. Het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2009).
 • Tim Huisman, The Finger of God. Anatomical Practice in 17th-Century Leiden (Leiden 2009).
 • Gerrit Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750) (Hilversum 2009).
 • Robert Schnepf and Ursula Renz (eds), Spinoza and late Scholasticism. Studio Spinozana 16 (2008).
 • Henk Nellen, Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583-1645 (Amsterdam 2007).
 • Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg en Hans de Waardt (eds), Heiligen of helden: opstellen voor Willem Frijhoff (Amsterdam 2007).
 • Lambert ten Kate, Denkbeeldig schoon. Lambert ten Kates opvattingen over beeldende kunst. Tekstuitgave met commentaar door Hessel Miedema (Leiden 2006).
 • Dirk van Miert, Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Atheneum in de Gouden Eeuw 1632-1704 (Amsterdam 2005).
 • Jeroen Goudeau, Nicolaus Goldmann (1611-1665) en de wiskundige architectuurwetenschap (Groningen 2005).
 • Michiel Wielema, The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660-1750) (Hilversum 2004).