Werken en literatuur

pict_nederlandscartesianisme

Werken van Dr. Louise Thijssen-Schoute

Over Dr. Louise Thijssen-Schoute

  • Paul Hoftijzer en Theo Verbeek (eds), Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw (Hilversum 2005). Zie in deze bundel onder meer: Theo Verbeek, ‘Nederlands Cartesianisme: Thijssen-Schoute en haar voorgangers’.