Welkom

Thijssen-Schoute_Enkhuizen_1950De Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting, opgericht in 1961, stelt zich tot doel het bevorderen van de bestudering van de ideeëngeschiedenis, met name die van de zeventiende eeuw. De Stichting werd in het leven geroepen door de neerlandica Louise Thijssen-Schoute (1904-1961), onafhankelijk onderzoekster en auteur van het invloedrijke Nederlands Cartesianisme (1954).

De stichting verstrekt subsidies voor de uitgave van wetenschappelijke publicaties en geeft bijdragen aan de financiering van congressen die betrekking hebben op de ideeëngeschiedenis, met name die van de Nederlandse Gouden Eeuw.

Daarnaast onderhoudt de Stichting twee bijzondere leerstoelen. Sinds 1 september 2015 is dr.ir F.J Dijksterhuis bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de kennisgeschiedenis’ namens de stichting aan de Vrije Universiteit. Per 1 november 2016 is dr. L. Spruit bijzonder hoogleraar namens de stichting aan de Radboud Universiteit, met als leeropdracht Europese vroegmoderne Ideeëngeschiedenis.

Daarnaast heeft te Stichting een tweejaarlijkse prijs in het leven geroepen voor de beste MA-scriptie op het gebied van de vroegmoderne intellectuele geschiedenis van de Republiek. Meer informatie vindt u hier.