Procedure

Om een aanvraag succesvol te kunnen doorlopen, wordt u nadrukkelijk geadviseerd de doelstellingen van de stichting ter harte te nemen. Eveneens raden we u aan te kijken naar de lijst met succesvolle aanvragen.

Een subsidieaanvraag bestaat uit een met redenen omkleed verzoekschrift; een gedetailleerde beschrijving van het beoogde project; een begroting; en een dekkingsplan, met vermelding van aanvragen bij andere subsidieverstrekkers. Deze aanvraag kan, bij voorkeur per e-mail, worden ingediend bij de secretaris van de Stichting, dr. N. Geerdink. Het bestuur van de Stichting komt tweemaal jaarlijks bijeen, doorgaans in april en november, om de aanvragen te bespreken. Over de beslissing van het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.

Als u overweegt een subsidieverzoek in te dienen, kunt u vooraf contact opnemen met de secretaris van de stichting.

Door de Stichting toegekende bijdragen, waarvan binnen drie jaar na de datum van toekenning geen uitbetaling is gevraagd, of waarvan de voorwaarden voor toekenning niet binnen deze termijn zijn vervuld komen in beginsel te vervallen, tenzij het bestuur anders beslist.